Arbeidsdeskundig advies

Het arbeidsdeskundig onderzoek is gericht op het formeel vaststellen van de belastbaarheid van uw medewerker, in relatie tot het uitvoeren van zijn of haar functie. U krijgt bij ons altijd een degelijk re-integratieadvies waarin de vraag centraal staat, of de functie van de medewerker past en zo nodig een advies gericht op ander werk binnen of buiten de organisatie.

Hoe gaan we te werk

In ons onderzoek worden de volgende vragen beantwoord:

  • Is het eigen werk van de werknemer nog passend of in alle redelijkheid passend te maken, ook lettend op de duurzaamheid van de beperkingen?
  • Welke mogelijkheden zijn er dan om te kunnen herplaatsen binnen uw eigen organisatie of zo nodig binnen een ander bedrijf of organisatie?

Onderzocht wordt welke voorzieningen of maatregelen nodig zijn om het werk passend te maken.

Door onze jarenlange ervaring met het UWV leveren bij een rapport op dat aan de benodigde eisen voldoet.