ARBEIDSDESKUNDIGE

Om te voldoen aan de regels die in de Wet Verbetering Poortwachter zijn vastgelegd, is het noodzakelijk dat u zich laat bijstaan door een register arbeidsdeskundige, om hiermee te voorkomen dat een zieke werknemer langer dan nodig thuis zit.

Arbeidsdeskundig Onderzoek
Het arbeidsdeskundigonderzoek is gericht op het formeel vaststellen van de belastbaarheid van uw medewerker, in relatie tot het uitvoeren van zijn of haar functie. U krijgt bij ons altijd een degelijk re-integratieadvies waarin de vraag centraal staat, of de functie van de medewerker past en zo nodig een advies gericht op ander werk binnen of buiten de organisatie. In ons onderzoek worden de volgende vragen beantwoord:

  • Is het eigen werk van de werknemer nog passend of in alle redelijkheid passend te maken, ook lettend op de duurzaamheid van de beperkingen?
  • Welke mogelijkheden zijn er dan om te kunnen herplaatsen binnen uw eigen organisatie of zo nodig binnen een ander bedrijf of organisatie?

Onderzocht wordt welke voorzieningen of maatregelen nodig zijn om het werk passend te maken.