Coaching

Er kunnen veel verschillende redenen zijn waardoor iemand niet (meer) goed functioneert in zijn of haar functie. Soms is dat heel duidelijk, soms wat meer onder de oppervlakte. Coaching is een laagdrempelige interventie die heel effectief kan zijn. Door de gecoachte meer inzicht te laten krijgen in zijn situatie en gedrag en te coachen op het versterken van competenties op persoonlijk en organisatieniveau kunnen onze coaches uw medewerker helpen om wel (weer) effectief te functioneren. Bij ons staat de cliënt en zijn specifieke veranderproces geheel centraal.

Hoe gaan we te werk

In de intake, al dan niet voorafgegaan door een gesprek met de leidinggevende, wordt de coachingsvraag bepaald. We spreken de duur van het traject af. Er worden coachdoelen vastgesteld waar de cliënt onder onze begeleiding aan gaat werkt. We zetten daarbij die methoden en instrumenten in die passen bij de cliënt en het traject.

Het deelnemen aan een coaching traject heeft telkens aangetoond een preventieve werking en positief effect op verzuim binnen organisaties te hebben.