LOOPBAAN INTERVENTIE

Een loopbaan is geen statisch gegeven. Medewerkers zijn erbij gebaat als zij in beweging blijven. Het niet of niet in voldoende mate werken aan een loopbaan, kan er toe leiden dat zowel de medewerker als de organisatie in hun ontwikkeling stagneren en er een grote kans bestaat dat dit resulteert in een hoger ziekteverzuim-percentage. In een loopbaanontwikkelingstraject helpt de coach een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden en verbindt deze – samen met de medewerker- aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancoaching kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

Hoe gaan we te werk 

Een loopbaanontwikkelingstraject kan kort- of langdurend zijn. In elk traject wordt gewerkt aan bewustwording van de eigen situatie, het in kaart brengen van het persoonsprofiel van de deelnemer (competenties, kwaliteiten, vaardigheden) en toekomstoriëntatie. Daarbij is er ruimte voor persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en vaardigheden. In een traject wordt het zelfsturend vermogen en handelingsperspectief van de cliënt vergroot. Met de cliënt worden in een uitgebreide intake doelen vastgesteld, waaraan de kandidaat in het traject gaat werken. Door prikkelende en spiegelende vragen van de coach wordt het inzicht in de besproken thematiek vergroot.

Wat is het resultaat

In het traject wordt toegewerkt naar een ontwikkelplan waarin met de cliënt een pad wordt uitgestippeld met te nemen acties, voor de korte en lange termijn. Spoor 2 trajecten volgen in grote lijnen het zelfde traject als loopbaancoaching met toevoeging dat het arbeidsdeskundig advies en de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Poortwachter leidend zijn voor de richting waarin wij de klant begeleiden en adviseren.

Neem voor een oriënterend gesprek  contact met ons op.

Gratis loopbaanadvies met SLIM subsidie

Tot uiterlijk 31 maart 2021 kunnen er nog aanvragen worden ingediend voor een SLIM subsidie voor het eerste tijdvak. Een van de activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn loopbaanadviestrajecten. Zo’n traject kan helpen om uw mensen op de beste plek en in hun kracht te zetten! Wij kunnen de loopbaanadviestrajecten voor u verzorgen en ook helpen bij het indienen van de aanvraag. Neem vrijblijvend met ons contact op!