LOOPBAAN INTERVENTIE

Een loopbaan is geen statisch gegeven. De tijd is al lang voorbij dat we langdurig of zelfs een leven lang bij één werkgever blijven werken. Sterker nog: organisaties en medewerkers zijn er bij gebaat als zij in beweging blijven. Het niet of niet in voldoende mate werken aan een loopbaan, kan er toe leiden dat zowel de medewerker als de organisatie in hun ontwikkeling stagneren en er een grote kans bestaat dat dit resulteert in een hoger ziekteverzuim-percentage. De arbeidspsycholoog coacht werknemers bij het vormgeven van hun carrière, zodat zij in beweging blijven en zo hun talenten zich optimaal blijven ontwikkelen.

In een traject wordt het zelfsturend vermogen en handelingsperspectief van de kandidaat vergroot. Met de kandidaat worden in een uitgebreide intake doelen vastgesteld, waaraan de kandidaat in het traject gaat werken. Door prikkelende en spiegelende vragen van de coach wordt het inzicht in de besproken thematiek vergroot.

Het motiveren van de werknemer
Wij bieden de begeleiding aan in de in de vorm van coaching en loopbaanbegeleiding. De coach en/ of loopbaanadviseur voert een aantal gesprekken en legt de vraag voor: welke persoonlijke waarden en drijfveren de werknemer motiveren in zijn of haar werk? Deze houdt als het ware een spiegel voor. Zo wordt er ontdekt op welke manier talenten ontwikkeld kunnen worden en welke stappen in de loopbaan daar het beste op aansluiten. Ook wordt er geleerd hoe deze kennis toegepast kan worden op zijn of haar persoonlijke situatie.

Kosteloos een loopbaaninstrument aanvragen
Neem voor een oriënterend gesprek nu contact met ons op. U kunt dan zonder kosten een loopbaaninstrument aanvragen, zodat u alvast een eerste stap zet in uw veranderingstraject en meteen inzicht krijgt in onze werkwijze.

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek neem dan nu contact met ons op. Het deelnemen aan een coaching traject heeft tekens aangetoond een preventieve werking en positief effect op de hoogte van het verzuimpercentage binnen organisaties te hebben.