Loopbaan-ontwikkeling

In een loopbaanontwikkelingstraject helpt de coach je inzicht te verkrijgen in je waarden, interesses en mogelijkheden en helpt deze te verbinden aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancoaching kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

Hoe gaan we te werk

Een loopbaanontwikkelingstraject kan kort- of langdurend zijn. Soms zijn 4 gesprekken en een aantal opdrachten en testen voldoende om wensen en mogelijkheden in kaart te brengen.

In het traject wordt toegewerkt naar een ontwikkelplan waarin met de cliënt een pad wordt uitgestippeld met te nemen acties, voor de korte en lange termijn.