Re-integratie

Als een medewerker na een periode van uitval weer aan de slag kan, speelt de vraag hoe dat vorm gegeven kan worden. Soms is re-integratie in de oude functie mogelijk, soms zal het gaan om re-integratie in een andere functie, of naar een andere werkomgeving (tweede spoor).

 

Hoe gaan we te werk

Elk re-integratietraject start met een intake. De organisatie, de coach en de medewerker maken kennis met elkaar en stemmen de verwachtingen op elkaar af. In het re-integratieplan worden het doel, de verwachte duur en een stappenplan van het re-integratietraject vastgelegd. 

In elk traject wordt gewerkt aan bewustwording van de eigen situatie, omgaan met mogelijk beperkingen, aanpakken van onnodige belemmeringen, het in kaart brengen van het persoonsprofiel van de deelnemer (competenties, kwaliteiten, vaardigheden) en toekomstoriëntatie.  Daarbij is er ook ruimte voor persoonlijke ontwikkelvraagstukken en beperkingen in bijvoorbeeld de financiële sfeer en de gezinssituatie. Psychologische en beroepskeuzetesten kunnen worden ingezet.

 

Tweede spoor

Als blijkt dat terugkeer in de eigen functie of in een andere functie binnen de organisatie niet mogelijk is (eerste spoor), dan wordt onderzocht wat de mogelijkheden buiten de organisatie zijn.

Het arbeidsdeskundig advies en de verplichtingen die voortvloeien uit de wetpoortwachter zijn dan leidend voor de richting waarin wij de klant begeleiden en adviseren.