STRESS-PREVENTIE en BURN-OUT

Stress is niet per definitie negatief. Maar als positieve stress omslaat, wordt zij destructief waardoor de werknemer op den duur niet meer kan functioneren als voorheen. Uiteindelijk kan deze stress leiden tot een burn-out, waarbij uw werknemer zelfs voor langere tijd uitvalt.

Bij Bruma & Partners vindt u specialisten die weten hoe ze u in uw organisatie kunnen helpen met stress preventie en/of die zorgen voor een functionele aanpak bij een dreigende burn-out.

  • Preventie:

Vroegtijdige onderkenning / signalering:

Handvatten voor leidinggevenden en HR afdeling
Voorbeeld van Indicatoren: veelvuldig kort verzuim, kort lontje / conflicten collega’s, cynisme, negatieve houding, onverschilligheid etc.

Vroegtijdige interventie:

Small: Leidinggevende en/of HR afdeling
Medium: Leidinggevende en HR i.s.m coach
Large: Leidinggevende en HR i.s.m coach c.q klinisch psycholoog / therapeut.

In bijna alle gevallen werken wij samen met uw werknemer en zijn of haar leidinggevende en eventueel ook een betrokkene van de afdeling Human Resources, zodat de ongewenste situatie na het traject niet snel weer opnieuw zal ontstaan.

  • Aanpak bij dreigende burn – out:
    • Inzicht (in stress indicatoren en stressoren)
    • Interventie: coaching, cognitieve therapie, psychotherapie, bewegen, pharmaceutica. Combinaties!
    • Relativeringstheorie: handelingsrepertoire vergroten om verder afbreuk risico en herhaling te voorkomen.